Výstupy

Zajištění integrace a zobrazení měřených dat na veřejně přístupném webu pomocí srozumitelného dashboardu.

Kurz praktických zkušeností z provozu nízkoenergetických budov

Kurz “Dřeviny a měnící se klima” pro výzkumné pracovníky a vysokoškolské studenty v rámci mobilní výukové laboratoře

Kurz „Zelené střechy a adaptace na klimatické změny v urbanizovaných územích“

Kurz “Stromy a změna klimatu” pro I. stupeň základních škol

Kurz “Stromy a změna klimatu” pro II. stupeň základních škol

Kurz “Stromy a změna klimatu” pro střední školy

Kurz “Stromy a změna klimatu” pro studenty vysokých škol a odbornou veřejnost