Výukové objekty (měřící stanice)

V rámci projektu jsou zřízeny tři stacionární měřící stanice a jedna mobilní, které slouží pro sběr dat, jež budou využita ve výukových programech a k prezentaci široké veřejnosti. Zapojení špičkových vědeckých dat do výuky je tak vysokou přidanou hodnotou projektu.

Stacionární měřící stanice jsou umístěny na místech, kde lze velmi dobře studovat projevy globálních ekologických změn.

První stanice je umístěna na horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku v NPR Praděd, druhá na spodní hranici lesa v NPR Pouzdřanská step a třetí v Otevřené zahradě Nadace Partnerství v Brně (tepelný ostrov města).

Na stanicích jsou měřeny klimatické charakteristiky (teplota a vlhkost vzduchu, směr a síla větru, globální radiace, teplota a vlhkost půdy, srážky a na stanici v Brně i výpar), dále je měřen transpirační tok dřevin, radiální přírůst, stromy jsou také osazeny fenokamerami.

Dále jsou digitálně měřeny bilance vody a energie v objektech Nadace Partnerství (konvenční budova, pasivní budova se zelenou střechou).